Privacy

Bij Compusearch hechten we waarde aan uw privacy. 

Wij respecteren en beschermen uw privacy en vinden het belangrijk dat u zich op onze website op uw gemak voelt. We willen u daarom op een open en transparante wijze informeren over het gebruik van uw persoonsgegevens.

1. Waarom deze privacyverklaring?

Via deze privacyverklaring geven we u een inkijk over welke informatie we over u hebben verzameld. Van zodra zich inschrijft als kandidaat via onze website bezoekt en beroep doet op onze dienstverlening, dan deelt u onvermijdelijk persoonsgegevens met ons. Denk bijvoorbeeld aan: naam, gemeente, email, mobiel nummer, CV...
U kan deze informatie op elk moment aanpassen, een nieuwe woonplaats, mobiel nummer ingeven, een nieuw CV opladen,…
Via die persoonsgegevens hebben we de natuurlijk mogelijkheid om u als natuurlijke persoon te identificeren. 
We beloven dat we uw persoonsgegevens enkel binnen de wettelijke grenzen zullen verzamelen en gebruiken conform AVG (verordening 2016/679).

2. Bij wie komen uw persoonsgegevens terecht?

2.1. Verwerkingsverantwoordelijke

Compusearch is ‘verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de GDPR. Dit betekent concreet dat wij alleen bepalen welke persoonsgegevens worden verzameld, voor welke doeleinden we die persoonsgegevens verzamelen en met welke middelen we die persoonsgegevens zullen verwerken.

2.2. Verwerker(s)

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn we vrij om zogenaamde ‘gegevensverwerkers’ in te schakelen. 

Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonsgegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.
Compusearch doet beroep op de volgende categorieën van verwerkers:
    • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor hostingdoeleinden;
    • Bedrijven/organisaties die we hebben ingeschakeld voor beveiligingsdoeleinden;

Alle hierboven genoemde verwerkers zijn er – onder de GDPR – toe verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te verzekeren. Met al onze verwerkers is een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

3. Welke data verzamelen wij?

Wij zullen enkel die persoonsgegevens verwerken die we écht nodig hebben om de doelstellingen waarvoor we ze verwerken te bereiken. Dit is het vinden van een voor u geschikte functie. 
Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:
    • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, woonplaats, ...);
    • Contactgegevens (e-mailadres, mobiel nummer,…);
    • CV

Wij verzamelen deze persoonsgegevens wanneer u zich inschrijft op onze website of wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening in verband met het zoeken naar een nieuwe job. 
Daarnaast gebruiken wij cookies om de bezoeker van onze website te herkennen en deze een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om hun technische keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal) en om eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren. 

4. Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in eerste instantie om u een geschikte positie voor te kunnen stellen.
Daarnaast ook om u een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Naarmate u intensiever gebruik maakt van onze website en onze diensten zullen we ook meer persoonsgegevens verzamelen. 
Als u onze website bezoekt, kunnen we ook enkele gegevens verzamelen voor statistische doeleinden. We hebben die gegevens nodig om het gebruik van onze website te optimaliseren. Denk hierbij aan: welke pagina’s er werden bezocht, welke inhoud interessant werd gevonden, .... Wanneer u de website bezoekt, verklaart u zich akkoord met de gegevensinzameling voor statistische doeleinden zoals hierboven omschreven.
U kiest steeds zelf of u persoonsgegevens met ons deelt. Op die manier heeft u dus controle over wat u met ons deelt.

5. Doorgifte persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor intern gebruik binnen Compusearch. We kunnen u geruststellen: we zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen, doorgeven of communiceren aan derde partijen of klanten, behalve indien u ons daarvoor op voorhand uw expliciete toestemming hebt gegeven of als er een wettelijke verplichting is.

6. Bewaartermijn persoonsgegevens?

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de in artikel 3 vooropgestelde doelen te bereiken. We zullen uw persoonsgegevens verwijderen uit onze databank van zodra wij ze niet langer nodig hebben om deze doelen te bereiken of wanneer u op geldige wijze het recht tot verwijdering van uw persoonsgegevens uitoefent. Dit kan door een mail te sturen naar delete@compusearch.be 

7. Wat zijn uw rechten?

7.1 Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking

Uw persoonsgegevens worden steeds verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals uiteengezet in artikel 3. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

7.2 Recht op inzage

Als u uw identiteit bewijst (bv. door kopie identiteitskaart), informeren we u graag over welke persoonsgegevens wij precies van u bijhouden en wat we met die informatie doen. Dit recht op inzage is kosteloos.

7.3 Recht op verwijdering

U heeft bij Compusearch altijd het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te bekomen. Dit kan door een mail te sturen naar delete@compusearch.be 

7.4 Recht op correctie

Indien de informatie die we over u hebben niet juist of onvolledig zou zijn, kunnen we dit op uw vraag steeds corrigeren. U kan dit ook zelf door in te loggen met uw login en wachtwoord.

7.5 Recht op bezwaar

U heeft het recht om u op ieder ogenblik te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.. We zullen uw persoonsgegevens dan niet langer bewaren en/of verwerken.

7.6 Recht op het intrekken van uw toestemming

U heeft het recht om uw toestemming op ieder ogenblik in te trekken door een eenvoudige mail naar delete@compusearch.be 


 

Belnet
Toyoda Gosei
Abbvie
Ingersoll Rand
Brussels Airlines
Ibm
Bt
Cisco
Comstor
Experis
Federale verzekering
Kapsch
Mediagenix
Mivb
Omninet
Sibelga