De 10 best betaalde banen in de ICT in 2020

De 10 best betaalde banen in de ICT in 2020
23 November 2020

Lonen van ICT’ers.

De lonen (bruto en maandelijks) die we hieronder vermelden, betreffen de mediaan. Dat betekent dus dat de helft minder verdient en de andere helft meer binnen die functie. De mediaan is overigens een betere maatstaf dan het gemiddelde, omdat uitschieters zo’n gemiddelde vaak naar omhoog halen.

Onderlinge verschillen

Een IT-directeur (de topfunctie qua loon in ICT) kan dus bijna drie keer meer verdienen dan de IT service desk agent (die onderaan staat). Al is zo’n onderscheid niet uitzonderlijk. Ook in andere afdelingen, zoals marketing en finance, duikt zo’n loonverschil op.

Overigens is er binnen de functies ook wel wat verschil. Er zijn bijvoorbeeld applicatie managers die maandelijks 4.800 euro bruto verdienen en er zijn er die 7.500 euro verdienen. Ook binnen andere functies zijn er verschillen. Het aantal jaren ervaring speelt mee, net als de specifieke technische vaardigheden. Al zijn er nog andere elementen die een invloed hebben. Grote bedrijven uit de Brusselse regio betalen hun medewerkers gemiddeld bijvoorbeeld meer loon dan een Limburgse kmo, ook inzake ICT’ers.

Top 18 belangrijkste IT-jobs (en hun loon)

1.

IT-directeur

7.000 euro

2.

PMO manager

5.800 euro

3.

Application manager

5.400 euro

4.

IT manager

5.300 euro

5.

IT project manager

4.500 euro

6.

Service delivery manager

4.500 euro

7.

Business intelligence analyst

4.100 euro

8.

Network engineer

4.100 euro

9.

IT business analyst

3.700 euro

10.

Business intelligence consultant

3.700 euro

11.

Systems engineer

3.600 euro

12.

Functional analyst

3 600 euro

13.

Software developer

3.600 euro

14.

ERP / Application consultant

3 600 euro

15.

IT coördinator

3.500 euro

16.

Junior IT project manager

3.000 euro

17.

Support engineer

2.900 euro

18.

IT service desk agent

2.550 euro

Voor meer detail verwijzen we naar het salariskompas:

https://www.jobat.be/nl/salariskompas

Studie van Statbel

Statbel, het Belgisch statistiekbureau, berekent ook elk jaar de gemiddelde lonen in ons land. In deze studie bedroeg het gemiddelde bruto maandloon van een voltijds werkende Belg 3.489 euro. Statbel nam de lonen van zes ICT-beroepen onder de loep. Installateurs van elektronica en ICT scoren onder het gemiddelde (2.997 euro), maar verdienen bijvoorbeeld wel 15 procent meer dan arbeiders in de hout- en meubelsector. Technici voor ICT en gebruikersondersteuning hebben een loon dat bijna gelijk is aan het gemiddelde (3.459 euro). Technici die specifiek in de telecom aan de slag zijn, verdienen al een stuk meer (3.914 euro). Gespecialiseerde ICT-professionals mogen rekenen op een fors hoger loon: 4.543 euro voor databank- en netwerkspecialisten, 4.666 euro voor software- en applicatieontwikkelaars en –analisten. De ICT-managers spannen met een gemiddeld maandloon van 7.160 euro de kroon. Daarmee vormen zij volgens Statbel de best verdienende beroepsgroep, op de directeurs van grote ondernemingen na!

Extralegale voordelen

ICT’ers verdienen goed, vooral als ze wat ervaring opbouwen en al zeker als ze doorgroeien naar een leidinggevende functie. Een voor de hand liggende oorzaak is de krapte op de arbeidsmarkt: ICT-analist en –ontwikkelaar is één van de tien zwaarste knelpuntberoepen. Ook andere ICT-specialisten behoren tot de klassiekers in de jaarlijkse lijst van de VDAB.

Er is een enorme vraag, in Europa zou er een tekort zijn van één miljoen digitale profielen. Volgens Agoria kunnen tegen 2030 18 procent van de ICT-vacatures niet worden ingevuld. Daarmee spant de sector de kroon, samen met de gezondheidszorg. Bedrijven hebben dus wel een aardig loon over voor de aanwerving van ICT’ers. De tendens om héél goede extralegale voordelen te geven aan ICT-professionals bestaat al een tijd en zet zich verder. De meeste bedrijven voorzien bedrijfswagens en andere voordelen zoals groeps- en/of hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en onkostenvergoedingen. Dat geldt ook voor de meer uitvoerende functies, terwijl dat in andere sectoren toch eerder beperkt blijft tot kader. Maar, ICT’ers veranderen niet noodzakelijk alleen daarom van job. Ook mogelijkheden tot thuiswerk, een aantrekkelijke werkomgeving of kwalitatief management spelen voor velen mee.

Bonussen en barema’s

Is er nu een verschil tussen werken een ICT-bedrijf of net niet? Het salaris hangt amper af van de sector waarin je werkt. Verdient een ICT’er in de ICT-sector zelf fictief 100 euro, dan zal een ICT’er in een ‘gewoon’ bedrijf tussen de 96 en 105 euro verdienen. De markt is dus echt niet zo industrie gedreven. En dat geldt trouwens ook voor leidinggevende ICT’ers. In een benchmarkstudie van CIONET zien we weinig verschillen in de lonen van CIO’s tussen provincies of types van bedrijven. Dat komt omdat deze profielen vrij mobiel zijn. Ook anciënniteit speelt geen rol meer in de verloning. Die correleert wel sterk met de verantwoordelijkheden die een CIO draagt. Er is een duidelijke tendens naar betaling volgens prestaties. Bij CIO’s in internationale bedrijven lopen de bonussen soms op tot 50 procent van het loon.

Aan de andere kant van het spectrum staan de ICT’ers met een verloning volgens barema’s die voor iedereen gelden. Je vindt ze onder andere bij de overheid. Deze barema’s zijn zeer aantrekkelijk voor starters. Naarmate een werknemer meer ervaring heeft, liggen de barema’s wel beduidend lager dan de lonen in de privésector. De overheid tracht wel blijvend ICT’ers aan te trekken door de deelnemingsvoorwaarden aan te passen. Zo laten ze voor functies op A-niveau ook personen met een bachelorsdiploma en nuttige ervaring deelnemen. Dit betekent dat ICT’ers hun elders verworven competenties kunnen valoriseren. Onder ICT’ers is er een groep die wel degelijk net kiest voor de voordelen van een job bij de overheid, stelt hr-verantwoordelijke Karen Vets van onze klant Belnet. Ook de kandidaten die Compusearch plaatste bij Belnet blijven er gemiddeld 7 jaar. We horen dat zij andere troeven dan een hoog loon belangrijk vinden, zoals werken in een hoogtechnologische omgeving en de flexibiliteit die Belnet geeft. Ook vinden velen de werkdruk in de privé sector veel te hoog of willen niet meer werken in een bonussysteem.

Toegevoegde waarde

De algemene verwachting is dat ICT’ers ook in de toekomst aardig kunnen verdienen. Volgens verschillende van onze klanten zullen de lonen van ICT’ers op een andere manier worden bepaald omdat de bedrijven anders gaan kijken naar ICT. Traditioneel gaan bedrijven hun oude bedrijfsmodel digitaliseren, maar de consument verwacht andere dingen. Het is niet omdat een verzekeringsmaatschappij een polis digitaliseert, dat de klanten dat een stap voorwaarts vinden. Ze willen dat die verzekeringsmaatschappij een andere interface bouwt tussen hun en hen. Dat betekent dat de taak van ICT’ers verandert en dat heeft invloed op de verloning. De lonen in de ICT-sector zullen toenemen, maar dan wel vooral voor diegenen die in staat zijn om vanuit businesscases te werken en van daaruit technologie ontwikkelen die een bedrijf klaarmaakt voor een gedigitaliseerde wereld. Hoeveel betekent jouw toegevoegde waarde voor de organisatie? Dat is eigenlijk vergelijkbaar met hoe managers nu al betaald en beoordeeld worden.

Belnet
Toyoda Gosei
Abbvie
Ingersoll Rand
Brussels Airlines
Ibm
Bt
Cisco
Comstor
Experis
Federale verzekering
Kapsch
Mediagenix
Mivb
Omninet
Sibelga